موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام
 فارسی

.:. www.afiqh.org .:.


دخول الموقع


          
 

.:  بسم الله الرحمن الرحیم :.

اسلام مكتبى است پويا و داراى اهدافى جامع كه در طول تاريخ، جوامع انسانى پيوسته از چشمه زلال وگواراى آن سيراب گرديده است.
 مكتبى كه مبناى آن توسط پيامبر اكرم (ص) و اهلبيت (ع) پايه گذارى و بنا نهاده شده و بعد از غيبت آخرين حجت خدا فقهاى شيعه در تمام اعصار با استقبال رنجها و تحمل در برابر سختيها تلاش نمودند تا شاخ و برگ آن را بسط و گسترش داده و جامعه انسانى را از احكام نورانى اسلام بهره مند نمايند.
 در شرايط كنونى كه تجلى عملى حاكميت قوانين اسلام از يكسو، و گرايش روز افزون افراد جوامع بشرى به احكام الهى از سوى ديگر نمودعينى پيدا كرده است، ضرورت كاوش و در حقيقت دست يابى به احكام الهى در همه زمينه ها اعم از سياسى،اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى امرى است اجتناب ناپذير.
 ازاين رو، در چنين شرايطى تنظيم و تدوين آراء و انظار فقهاء خلف صالح و معاصر در يك مجموعه فراگير تكليفى است شرعى و ضرورى .
 به همين منظور و براى تحقق چنين وظيفه اى مهم و اساسى رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت  آية الله العظمی خامنه اى (دام ظله) طى حكمى در تاريخ 2/11/1369 آية الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى را شايسته اين مهم دانسته، مسئوليت تاسيس موسسه دايره المعارف فقه شيعه را به ايشان واگذار نمودند.


 مهمترين اهداف و وظايف اين موسسه با بهره گيرى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در حكم  ابلاغى و مطابق آنچه در اساسنامه مصوب آن آمده است عبارتند از :

 
1 - تدوين مجموعه اى كامل به صورت دائره المعارف كه حاكى از همه ابواب و انظار و مولفات فقهاى شيعه باشد.
 2 - تحقيق و تدوين موضوعاتى كه مرتبط با فقه شيعه باشد از قبيل تاريخ فقه اسلام، فقه مقارن، مباحث اقتصاد اسلام، بررسى عناوين مستحدثه، تهيه قاموس فقهى و...
 3 - تحقيق و چاپ و نشر منابع مهم فقهى .
 4 - انتشار مجلات تخصصى در زمينه هاى فقهى و مطابق با نيازهاى روز جامعه اسلامى .
 5 - انتشار كتب و مقالات به زبانهاى رايج دنيا به منظور معرفى مذهب شيعه در زمينه هاى گوناگون .

  
  
التحديث الاخير

 
2011 Jun 13
 

 جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
Copyright © 2016 www.afiqh.org. All rights reserved.